ĐÔI KHI VIẾT CHO RIÊNG MÌNH ( LÊ NAM AN)

Đôi khi viết cho riêng mình.

Đôi khi sống cho riêng mình...

Cứ cắm cuối băm bổ đi khi nhìn lại thấy mình lạc lõng. Cứ ngỡ mọi người sống như mình nghĩ như mình ... Ai cũng có một cái tôi to lớn và đôi lúc phi lý đến nỗi không còn cảm giác được những điều duy lý và đúng đắn nữa rồi.

alt

Đôi lúc chán phải làm hộ chán phải nghĩ thay đôi lúc muốn được như mọi người sống rành rẽ đâu là quyền đâu là lợi. Đôi lúc muốn lấy búa đập tan hai chữ CỐNG HIẾN cứ vác mãi nặng trĩu trên đầu.

Nhưng chỉ là đôi lúc.

Có lẽ sinh ra đã cầm tinh con lừa một đời kéo nặng và ngu và chấp nhận ngu.

Nhưng chẳng thà được như lừa không biết không hay không nghĩ suy không trằn trọc.

Chỉ ao ước được vô tư như mọi người ./.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24363','21ceiif0k07176nmp87bu5oq95','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-20 14:41:47','/a299017/doi-khi-viet-cho-rieng-minh-le-nam-an.html')